Du er her: Hovudsida  >  Hovuddel 1  >  Hovuddel 1  >  TIL LÆREREN  >  Undervisningsopplegg  >  Prosjekt om Henri Matisse
   
  TIL LÆREREN
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Prosjekt om Henri MatisseTema: fargar, biletkomposisjon.
Klassetrinn: 9.
Tidsbruk: 8–10 skoletimar
Til kapittel 1, 2, 5, 10 og 11 i Akantus

Mål

1 Du skal bli kjend med korleis Henri Matisse komponerte bileta sine

2 Du skal også bli kjend med stilen hans i forhold til samtidige kunstnarar

3 Du skal lære om komposisjon og verkemiddel i bilete

4 Du skal lære om fargar og korleis dei påverkar kvarandre

5 Du skal lage minst ein collage inspirert av Matisse

6 Du skal lage ein kopi av eit Matisse-bilete. Du vel teknikk og format sjølv

Kriterium for vurdering

1 Arbeidet med collage skal ta omsyn til biletkomposisjonsprinsipp og fargelære

2 Kopien av eit Matisse-bilete skal likne på originalen. Han skal vere gjennomført i målestil og fargebruk, og du skal ha gjort godt handverk

3 I kunst- og handverkspermen skal du fortelje enkelt og forståeleg om Matisse og det du har lært

Nettstader

http://www2.skolenettet.no/kunstweb/bilde/kunstnere/matisse.html
Matisse-sida til Skolenettet. Kort biografi på norsk. To bilete.

http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/matisse
WebMuseum, Paris. Omfattande biografi på engelsk. Mange bilete.

http://www.artchive.com/artchive/M/matisse.html
Omfattande biografi på engelsk. Lenkjer til mange bilete.

http://en.wikipedia.org/wiki/Henri_Matisse
Biografi om Matisse på Wikipedia. På engelsk. Lenkjer til mange bilete.

http://no.wikipedia.org/wiki/Henri_Matisse
Omtale av Matisse på norsk Wikipedia. Veldig kortfatta. Ingen lenkjer til bilete.

« Attende