Du er her: Hovudsida  >  Hovuddel 1  >  Hovuddel 1  >  TIL LÆREREN  >  Kommenterte lenkjer  >  Lenkjesamling på tvers av kapitla
   
  TIL LÆREREN
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Lenkjesamling på tvers av kapitla

Film-opera

http://www.snoballkino.com/opera/
Filmar frå bygginga av Operaen i Bjørvika. Spillest i Windows Media Player.

Film-lage film

http://www.skoleipraksis.no/filmarbeid-pa-8-10-trinn/
Nettstad om film og filmarbeid. Instruktiv og god rettleiing til læraren
Korte filmar illustrerer prosessen frå idé til ferdig film

Kunsthistorie

http://witcombe.sbc.edu/ARTHLinks.html
Art History Resources. Har informasjon om kunst frå heile verda frå førhistorisk tid og fram til i dag. Har også lenkjer til museum og galleri i heile verda sortert etter land. På engelsk

Arkitektur

http://www.artemisia.no/arc
Norsk nettstad om arkitekturhistorie i ulike norske byar

http://www.greatbuildings.com
The Great Buildings Collection. Inneheld informasjon og bilete om bygningar, arkitektar og stader frå heile verda. 3D-modellar av bygningar kan òg studerast. På engelsk

http://www.arkifoto.no
Norsk biletdatabase over norsk arkitektur, fotografert av Jiri Havran. Basen er laga i samarbeid mellom Norsk Arkitekturmuseum, Husbanken, Norske Arkitekters Landsforbund og Jiri Havran. Databasen let deg søkje etter arkitekt, stad, bygningstype, materiale, stil, emne eller periode

Museum

http://www.nasjonalmuseet.no
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo. Omfattar Nasjonalgalleriet, Arkitekturmuseet, Kunstindustrimuseet og Museet for samtidskunst

http://www.af-moma.no
Astrup Fearnley Museet for moderne kunst, Oslo

http://www.hok.no/index.php?cat=30649
Henie-Onstad Kunstsenter, Høvikodden. Senteret blei opna i 1968, og rommar kunst frå sentrale modernister og fram til dagens uttrykk. Aktuelle utstillingar blir presenterte med informasjon om kunstnarane og bilete

http://museumsnett.kulturnett.no
Kultur i Noreg på nett. Lenkjer til tema som arkitektur, biletkunst, design og formgiving. Inneheld også ein institusjonsguide, ein kulturkalender, eit kunstnarregister og lenkjer til det meste anna av kulturelle aktivitetar i Noreg

http://www.tate.org.uk
Tate Online. Tate Gallery sine sider, med mange nyttige ressursar spesielt til samtidskunst. På engelsk

http://www.metmuseum.org/toah/splash.htm
The Metropolitan Museum of Art: kunsthistorisk tidslinje. På engelsk

http://www.treveven.no
Nettsider utvikla under Lære med skogen. Inneheld mellom anna lenkjer til byggjeskikk i Noreg, skandinavisk stoldesign og epokar i kunsthistoria

http://www.kunstogdesign.no
Kunst og design i skolen, interesseorganisasjonen for formgivingsfag og kunst og handverk. Gir ut bladet Form. Sida har òg ei kommentert lenkjesamling.

http://www.norskdesign.no
Norsk Designråd. Merket for God Design

http://www.boligabc.no
BoligABC, nettstad for bustadkunnskap innretta mot ungdomsskoleelevar. Her kan ein lære korleis eit hus blir til, korleis ein kan byggje eit lite hus på ordentleg, om arkitektur m.m.

http://www.mcs.surrey.ac.uk/Personal/R.Knott/Fibonacci/fibInArt.html
Om det gylne snitt i kunst og arkitektur. På engelsk
« Attende