Du er her: Hovedsiden  >  Hovuddel 1  >  Hovuddel 1  >  TIL LÆREREN  >  Undervisningsopplegg  >  Matematikk og kunst og håndverk
   
  TIL LÆREREN
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Matematikk og kunst og håndverk

Bruk lærebok om geometri og Akantus kapittel 2 og 4 som utgangspunkt. I tillegg kan du bruke Akantus kapittel 4 Nettoppgave om tesselering

Mål

Å lage en matematisk kunstinstallasjon som skal henge til utsmykking på skolen eller et annet egnet sted.

Arbeidskrav

Du skal etter denne oppgaven:
  • kjenne til størrelsen på en kubikkmeter (m³), en kubikkdesimeter (dm³) og en kubikkcentimeter (cm³)
  • kunne gjøre om mellom ulike volumenheter
  • kunne regne ut overflate og volum av rette prismer
  • kjenne begrepene: Rette prismer, kube/terning
  • kunne lage en arbeidstegning og et produkt ut fra tegningen
  • vite hva tesselering er og kunne lage egne tesseleringer med ulike figurer

Oppgaver
  • Du skal lage en dm³ i brettekartong
Gjør slik: Studer en terning. Hvordan vil den tredimensjonale formen se ut dersom du bretter ut alle sidene på et flatt papir og gjør den 3dim. formen om til en 2dim. form (areal)? Bruk kunnskapen/oppdagelsen og lag en arbeidstegning av en utbrettet dm³ på et A3-ark. Figuren skal være et sammenhengende stykke, og det skal være nok limflater til å lime sammen figuren til en terning.

Lag så din dm³ i farget brettekartong. Vær nøye med målingen!
  • Du skal dekorere din dm³ med tesseleringer
Gjør slik: Lag idéskisser av ulike tesseleringer. Velg den/dem du liker best og klipp ut figurene i farget papir. Lag tesseleringene og dekorer så mange sider av din dm³ som du selv ønsker.

Velg mellom alternativene under

1 Lag en eller flere cm³ på samme måte
2 Lag flere dm³
3 Lag en m³, og dekorer tre av sidene med tesseleringer
4 Gjør matematikkoppgavene (egne ark)


Vurdering

I denne oppgaven blir du vurdert etter i hvor stor grad du mestrer å innfri arbeidskravene.

Lykke til!
« Tilbake