Du er her: Hovedsiden  >  Hovuddel 1  >  Hovuddel 1  >  TIL LÆREREN  >  Planlegging  >  Akantus og digitale hjelpemidler
   
  TIL LÆREREN
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Akantus og digitale hjelpemidler

Verket Akantus , både elevbok, ressursperm og nettressurs, legger opp til at elevene skal bruke Internett aktivt, og at de skal utnytte digitale hjelpemidler i arbeid med oppgaver og prosjekter. Vi har likevel ønsket å formulere oppgaver og lærestoff ut fra den forutsetningen at ikke alle ungdomsskoler har like lett nettilgang. Alle brukere av verket må få fullt utbytte av lærestoffet og oppgavene, også de som ennå ikke er godt nok utrustet når det gjelder digitale hjelpemidler.


Hva sier læreplanen?

Grunnleggende ferdigheter i faget: Å kunne bruke digitale verktøy

I kunst og handvårk er en slik ferdighet viktig når elevene søker informasjon, og når de produserer stoff i tekst og bilder. Produksjon av digitale bilder står sentralt i arbeidet elevene gjør med foto, skanning, animasjon, film og video. I dette arbeidet er det også viktig med holdninger til og kunnskaper om kildekritikk, personvern og regler om opphavsrett. Multimedia inngår i presentasjon av egne og andres arbeid. Kunnskap om estetiske og digitale virkemidler er avgjørende for bevisst kommunikasjon.

Kompetansemål i faget etter 10. årstrinn:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne (utdrag):
  • bruke ulike funksjoner i bildetbehandlingsprogram.
  • tegne bildemanus, redigere og manipulere enkle digitale opptak (…).
  • vurdere ulike budskap, etiske problemstillinger og visuell kvalitet i reklame, film, nettsteder og dataspill.
  • dokumentere eget arbeid i multimediepresentasjoner.
  • beskrive ulike løsningsalternativer i design av et produkt ved hjelp av skisser og digital programvare.
  • samtale om arkitekttegninger og digitale presentasjoner av byggeprosjekt, vurdere tilpasning til omgivelsene og skissere ulike løsninger.

Hvordan løser Akantus dette?

Akantus elevbok

Vi mener at elevene må ha kunnskaper om bldekomposisjon, layout, design, arkitektur, film osv., samt kunne en god del teknikker. Dessuten mener vi at kunst og håndverk er et praktisk fag, slik også den nye læreplanen slår fast: ”Praktisk skapende arbeid i verkstedene med å gi form til opplevelser og utvikle produkter står helt sentralt i faget”. Vi har derfor lagt stor vekt på praktiske og differensierte oppgaver.

Dette står ikke i motsetning til å ta i bruk digitale hjelpemidler. Men digitale hjelpemidler kommer i tillegg til det praktisk skapende arbeidet i materialer.

I alle sammenhenger der det er naturlig, er bruk av digitale hjelpemidler foreslått som alternativ i oppgavene i elevboka.

I enkelte kapitler har bruken av digitale hjelpemidler fått bred plass, blant annet:
Kapittel 1: Datamaskinen som verktøy
Kapittel 2: Farger i bildebehandling ved hjelp av datamaskinen
Kapittel 3: 3D-tegning på datamaskinen (illustrasjon)
Kapittel 4: Datamaskin som redskap i mønsterbygging. Illustrasjon til dette.
Kapittel 5: Fotografi. Multimediepresentasjoner
Kapittel 6: Film. Animasjonsteknikker
Kapittel 7: Design og teknologi. Designprosessen
Kapittel 8: Pia Myrvold-design
Kapittel 9: Byggeskikk. Restaurering. Nye hus i gamle omgivelser.
Plantegninger
Kapittel 10: Mange internettbaserte oppgaver. Bildemanipulering
Kapittel 11: Mange internettbaserte oppgaver. Samtidige fotografer,
datamanipulerte bilder Videokunst.

Akantus ressursperm:

s. 12–13: Pigmentfargesystemet og lysfargesystemet, hvordan datamaskinen kan brukes i denne sammenhengen
s. 15: Arbeidstegninger, omtale av profesjonelle 3D-program som redskap
s. 20: Datamaskinen til bruk under mønsterbygging.
s. 27: Bildebehandling på datamaskinen. Bildemanipulering
s. 31–32: Filmtriks
s. 37: Design og teknologi
s. 41: Designprosessen
s. 49: Bygge modellar (teknologi og design)
s. 50: Skissere ulike løsninger (byggeprosjekt)
s. 73–75: Forslag til årsplaner, der det blir lagt opp til at elevene skal få erfaring med digitale verktøy i ulike sammenhenger
s. 77–83: Tverrfaglige emner der digitale verktøy skal brukes: teknologi og design, det gylne snitt, tesseleringer, reklame, film, emballasje, borettslaget
s. 96: Skanning
s. 97: Bildemanipulasjon
s. 110: Ordliste – bildebehandling
s. 111: Filmredigering


« Tilbake