Du er her: Hovedsiden  >  Hovuddel 1  >  Hovuddel 1  >  TIL LÆREREN  >  3D, bildebehandling, gratisprogram  >  Nettsteder og dataspill
   
  TIL LÆREREN
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nettsteder og dataspill

Den digitale kompetansen skal heves i skolen, og i kunst og håndverk er dette tydelig spesielt i forhold til kompetansemålene i visuell kommunikasjon. Ett av dem nevner nettsteder og dataspill.

Visuell kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • vurdere ulike budskap, etiske problemstillinger og visuell kvalitet i reklame, film, nettsteder og dataspill
Elevene skal altså lære mer enn digitale ferdigheter. De skal lære å bruke de digitale verktøyene kreativt og kritisk.

Nettsteder

Et nettsted er ikke en nettside. Et nettsted er bygd opp av informasjon som presenteres via nettsider. Informasjonen er lagret, kan behandles på ulikemåter, og altså vises på en nettside.
I kunst og håndverk vil elevene bruke Internett til å søke etter informasjon, og vil få god kjennskap til ulike nettsider. I denne sammenheng kan det passe å vurdere den visuelle kvaliteten på disse. Læreplanen legger ikke opp til at elevene skal lære å lage egne nettsider, men dette kan likevel være aktuelt for noen elever.

Layout kan best defineres med hvor og hvordan en plasserer tekst, bilder og illustrasjoner på siden. I forhold til nettsteder må en også vurdere hvordan aktive lenker er plassert, og om det er brukt animasjon eller andre bevegelige elementer.

Det er ingen fasitløsning til en god layout. I noen sammenhenger er et tradisjonelt oppsett med rammeverk best, andre ganger er det bedre noe mer flytende og horisontalt. Det som imidlertid kjennetegner en god layout, er bruk av luft og harmoni mellom tekst og bilder.

Nettsider er bygd opp på mange ulike måter, men alt i alt handler alle sider om kommunikasjon. Innholdet er det primære, men utformingen av siden skal få leseren interessert i å lese. Det innebærer luft i tekst og bilder, harmonisert bruk av bilder og illustrasjoner, og ikke alt for mange forstyrrende elementer.

Hva kan elevene undersøke?

Forslag til spørsmål elevene kan bruke, gjerne til å sammenligne to ulike nettsider:
1 Hvordan er hovedteksten på siden plassert? Midt på, horisontalt (fyller hele skjermen), til venstre?
2 Har siden mange kolonner?
3 Må leseren scrolle mye for å lese teksten?
4 Har siden popup-vinduer?
5 Hvilken skrifttype og skriftstørrelse brukes?
6 Hvordan er bakgrunnsfargen?
7 Hvordan er bilder plassert?
8 Er siden tettpakket eller luftig?
9 Hvor mange lenker har siden?
10 Er lenkene raske å få opp på skjermen?

Dataspill

Dataspill er en arena der elevene som regel har større erfaring og kompetanse enn lærerne. Pedagogiske spill har for lengst gjort sitt inntog i skolestua, mens underholdningsspillene tradisjonelt har hatt et litt dårligere rykte. Felles for underholdningsspillene er at de tjener til underholdning og tidsfordriv, og i de fleste tilfeller også til sosialt samvær.

Det fins mange sjangrer av dataspill: puslespill, kunnskapsspill, plattformspill (til for eksempel Playstation 2), adventurespill, rollespill, simuleringsspill, kortspill, krigsspill m.fl. Mange filmer har dataspill som spinoff-produkt. De fleste dataspill har konkrete eller abstrakte problemstillinger som skal løses; en utsettes for fare (og kanskje død) hvis en ikke klarer det. Handlingen er som oftest lagt til en fantasiverden, mens noen spill er mer realistiske.

Hva kan læres av å bruke dataspill? Debattene om dette går med jevne mellomrom i mediene. I det siste har det vært flere rapporter om de positive effektene slike spill har. Blant dem kan nevnes trening i kreativ problemløsning, oppøving av konsentrasjonsevne og reaksjonsevne, samt god kjennskap til datamaskinen. Mange av spillene gir også allmennkunnskap fra ulike fagområder.

Elevene skal vurdere budskap, etiske problemstillinger og visuell kvalitet i dataprogrammer. Det kan være en idé å velge to eller flere spill i samme sjanger, kanskje et spill basert på en film.

Hva kan elevene undersøke?

1 Finn ulike anmeldelser av dataspill. Hvilke kriterier er brukt?
2 Hvilken sjanger tilhører spillet?
3 Hvilken aldersgrense har det?
4 Hvor mange personer er spillet beregnet for?
5 Hva går spillet ut på?
6 Hvordan er grafikken?
7 Hvordan skjønner en hva en skal gjøre?
7 Synes du spillet er morsomt? Begrunn svaret.
8 Er det noe du reagerer negativt på? Begrunn svaret.
9 Skriv en anmeldelse av spillet.
« Tilbake