Du er her: Hovedsiden  >  Hovuddel 1  >  Hovuddel 1  >  TIL LÆREREN  >  Undervisningsopplegg  >  Grunnleggende om bruk av internett
   
  TIL LÆREREN
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Grunnleggende om bruk av internett

De fleste grunnskoleelever vet hva internett er og kan brukes til, men enkelte elever trenger særskilt tilrettelegging for å forstå sammenhengen mellom internett, nettsteder, nettsider og søkemotorer. Opplysningene nedenfor er ment som et forslag til hvordan du som lærer kan tilrettelegge for slike elever.

Hva er internett?

Internett er teknologi som består av datamaskiner, kabler og teleforbindelser som transporterer informasjon mellom maskinene. Vi mennesker sender, mottar, bearbeider og vurderer informasjonen.

Nettsider og nettsteder

Alle som har oppkobling til internett, har tilgang til millioner av nettsider hvor de kan se, lese og kanskje høre det som finnes på sidene. Alle disse sidene har sin egen adresse. Nettsider som tematisk hører sammen, kalles et nettsted. Nettstedet kan sammenliknes med en informativ forside som på en enkel måte viser vei til ulike nettsider. Ved hjelp av linker i form av hypertekst, et bilde eller en logo, kan du klikke deg ned til den nettsiden du ønsker. Når du beveger deg rundt på forskjellige nettsider, benytter du deg av det som kalles verdensveven (eng. world wide web, forkortet til www).

Søkemotorer

Søkemotorer er kraftige dataprogrammer som ustanselig søker rundt på verdensveven. Google, Kvasir og Alta Vista er de mest vanlige, men det fins mange andre søkemotorer. Hele tiden noterer de hva som finnes av ord og ordkombinasjoner i de forskjellige nettsidene. Når du leter etter en bestemt informasjon, er det din evne til å spørre etter de riktige ordene – på riktig måte, som avgjør om du på en rask og effektiv måte finner det du leter etter. Ved å kombinere flere ord på én gang, er det som oftest mulig å redusere svaret til et fåtall sider.

Øvelser

1 Skriv adressen http://startsiden.no På denne siden finner du tre gode søkemotorer du kan bruke for å finne opplysninger om kunstnere, blant annet: Google, Kvasir og AltaVista.
2 Bruk søkemotoren Google og søkeordet Matisse. Hvor mange treff får du? Bruk søkeordet Matisse+biografi. Hvor mange treff får du da?
3 Bruk søkemotoren Kvasir og gjør de samme øvelsene som i oppgave 2.
4 Bruk søkemotoren Alta Vista og gjør de samme øvelsene som i oppgave 2.
5 Velg en av nettsidene om Matisse. Bearbeid og vurder innholdet. Skriv et kort innholdsreferat om kunstneren

Grunnleggende om kildekritikk

I Kunnskapsløftet er bruk av digitale verktøy en grunnleggende ferdighet i kunst og håndverk. For å mestre denne ferdigheten er det blant annet viktig at elevene tilegner seg gode holdninger til og kunnskaper om kildekritikk. Det fins flere nettsider som tar opp dette temaet. Nedenfor lister vi opp to gode og informative sider.

http://www.medietilsynet.no/no/Trygg-bruk/
Dette er Trygg bruk si nettside. De sier dette om seg selv: ”Trygg bruk ønsker å lære barn og tenåringer hvordan de reduserer ”risikoadferd” og er ansvarlige internettbrukere. Vi arbeider videre for å gi foreldre, lærere og internettindustrien midlene for at barna skal kunne nå dette målet.”

http://www.ung.no/?shw=KILDEKRITIKK
Denne siden inneholder offentlig informasjon til ungdom.

Når du tilrettelegger undervisning i kildekritikk, kan du for eksempel gi elevene følgende oppgaver:

1 Bruk SAFTs nettside og finn ut hva som er hensikten med kildekritikk.
2 Hvilke sentrale kriterier gjelder i hovedtrekk for alle typer kilder og kildemateriale?
3 På SAFTs nettside finner du også opplysninger om adressevurdering. Finn opplysninger om hva en lang web-adresse kan innebære.
4 Tast inn denne adressen: http://www.ung.no/?shw=KILDEKRITIKK
Klikk deg videre til Sjekkliste for kildekritikk. Skriv ut listen og bruk opplysningene hver gang du vurderer innholdet på en nettside.
« Tilbake