Du er her: Hovedsiden  >  Hovuddel 1  >  Hovuddel 1  >  TIL LÆREREN  >  Teknologi og design  >  Design ved hjelp av digital programvare
   
  TIL LÆREREN
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Design ved hjelp av digital programvare

Digital programvare brukes i de fleste sammenhenger, og i utstrakt grad i bransjer knyttet til vårt fagområde, kunst og håndverk. Den nye læreplanen nevner derfor digital programvare spesifikt i forhold til design.

Design

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • designe produkter ut fra en kravspesifikasjon for form og funksjon
  • beskrive ulike løsningsalternativer i design av et produkt ved hjelp av skisser og digital programvare
På mange skoler vil maskiner og programvare sette begrensninger for arbeid med 3-dimensjonal modellering på datamaskinen. En kan kanskje tenke seg at det er mulig å lage skisser i enklere programmer, men vi vil her presentere et eksempel på hvordan et 3D-program kan brukes.

Programvare

I industrien brukes flere 3D-programmer, og mange av dem er enten for avanserte eller for dyre (eller begge deler) til at de egner seg i skolen. Men utviklingen går raskt, og programmene blir mer intuitive, får enklere brukergrensesnitt og stadig flere funksjoner. De fleste programmene inneholder mulighet for animasjon.

I England har de i flere år hatt Design & Technology som eget fag. Der benyttes et 3D-program som heter ProDESKTOP.

I industrien er Solid Works ett av de mest anvendte programmene. Rottefella-bindingene er for eksempel tegnet i Solid Works. Eksemplene i dette kapittelet er også laget i Solid Works.

Eksempeloppgave

Vi arrangerte Ruseløkka Rally 2 for våre niendeklassinger våren 2006. Eksemplet tar utgangspunkt dette prosjektet, der alle elevene laget hver sin plastbil med elektromotor. I en slik sammenheng skal elevene tegne arbeidstegninger og skisser, og et 3D-program kan introduseres enten i forkant eller underveis. 3D-tegningene er knyttet til bilen, som eleven har foran seg, ser på og kan måle. De første tegningene i 3D på datamaskinen bør gjøres når gjenstanden har tatt form, slik at det blir lettere å koble avbildningen på skjermen til en konkret størrelse og form.


Framgangsmåte

De fleste 3D-programmer ligner på hverandre, med mer eller mindre brukervennlige eller avanserte muligheter. I Solid Works vil man få tre alternativer når man skal starte et nytt dokument:
- Part
- Assembly
- Drawing

Rekkefølgen er slik:
Først tegner man de ulike delene gjenstanden skal bestå av (Part). Deretter setter dem sammen (Assembly). Tegninger (Drawing) kan man lage både av hver enkelt del og av de sammenføyde delene. Til slutt kan man lage avanserte presentasjoner av gjenstanden, med lyssetting, bakgrunn, egendefinerte materialer og farger. Dette skjer i en funksjon som heter Photo Works.1. Lage deler

Først lager man altså en ny Part. En bil består av flere ulike deler, som karosseri, hjul, hjulaksel, drivreimer, batteriholder, motor og bryter. Hver del tegnes og lagres i separate filer.

Delen kan konstrueres på flere forskjellige måter. Den kan lages som en Solid eller som Sheet Metal (tynnplate). Plastbiler ville vi tegnet i Sheet Metal, siden dette ligner mest på framgangsmåten med plastknekking. Delene kan tegnes ved ved hjelp av tegneverktøy som rektangler og sirkler. De kan forlenges eller forkortes, gjennomhulles, speiles, roteres etc. Den aller enkleste bilen kan se slik ut:Historietreet i det blå feltet til venstre for figuren viser hva som har vært gjort med tegningen. Det er mulig å endre en skisse ved å gå inn i dette historietreet, og endringene vil forplante seg til alle deler, sammenføyninger og tegninger man har laget siden.

Modellen over kan være understellet til en enkel bil. For noen elever kan dette være utfordring nok. Da kan læreren ha laget ferdig modellene til hjul, hjulaksling, reimskiver, motor og batteriholder. Sterkere elever vil kunne lage disse delene selv.

Her er et eksempel på hvordan et plasthjul kan tegnes:Dette plasthjulet er tegnet på følgende måte:
Konturen av et halvt gjennomskåret hjul er tegnet (markert rødt på bildet over).
Tegningen er rotert 360˚ om sentrum i hjulet. Modellen fylles automatisk.
En sirkel er tegnet på topp-planet av hjulet, og deretter ”borer” man hullet.

2. Lage tegninger

Når delen er modellert, kan den gjøres om til en tegning. Da lager man en ny Drawing. Delen kan presenteres fra ulike synsvinkler, med skjulte linjer synlige eller skjult, og med eller uten skyggelegging. Tegningen kan ha stående eller liggende format, A4 eller A3. Den kan være med eller uten kommentarfelt. Man kan velge hvilke dimensjoner som skal være med på tegningen.3. Montere delene sammen

Når alle delene er laget, monteres de sammen i en ny Assembly. Som det går fram av illustrasjonen under, hentes ”hjul”-filen inn fire ganger og ”hjulaksling”-filen to ganger. Når alle komponenter er hentet inn, begynner sammenføyningene. Da brukes en funksjon som heter Mate.


Her er en annen modell, der også reimskiver og batteriholder er på plass:

Slik ser tegningen av den siste modellen ut:4. Presentere modellen

Den ferdige modellen kan til slutt presenteres i et studio (Photo Works). Bilen (i dette tilfelle) kan presenteres i ulike materialer (metall, plast, kork etc.), med forskjellig bakgrunn og lyssetting. Etter at alle valgene er gjort, trykker man Render, og så jobber datamaskinen hardt en stund, før resultatet kommer opp på skjermen:Oppsummering

Bildene i denne presentasjonen viser skjermbildene under arbeidet med modellene. Historietreet til venstre på skjermen viser hvilke skisser og funksjoner vi har arbeidet med. Slike utskrifter vil kunne være til hjelp for elever når de skal gå i gang.

Vi mener at det er viktig å knytte arbeidet ved datamaskinen til konkrete produkter som elevene har laget. 3D-modellering i etterkant av et praktisk arbeid gjør oppgaven mer konkret og forståelig for elevene. Det er viktig å legge lista lavt, slik at alle elever lykkes. Mange elever vil tilegne seg flere funksjoner i programvaren enn vi noen sinne kommer til å lære, men det bør ikke skremme oss fra å ta det i bruk!« Tilbake