Du er her: Hovedsiden  >  Hovuddel 1  >  Hovuddel 1  >  TIL LÆREREN  >  Portrett  >  Harriet Backer (1845-1932) – en lysets mester
   
  TIL LÆREREN
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Harriet Backer (1845-1932) – en lysets mester

Harriet Backer ble født i Holmestrand. Hun hadde gode evner, men på den tiden var det ikke vanlig å gi jenter utdannelse. Jentene skulle helst bare stelle hjemme, og så bli gift og forsørget. Heldigvis torde Harriets foreldre å trosse samfunnets normer. De mente at utdannelse var viktig – også for jenter. Derfor flyttet familien til Christiania slik at hun kunne få de beste lærerne. Først var hun elev hos maleren Eckersberg, deretter ble hun elev ved «Nissens guvernanteskole», en type lærerskole for jenter. Dette var den høyeste form for utdannelse en jente kunne få i Norge på slutten av 1800-tallet. Som 30-åring ble Harriet klar over sitt kunstnerkall, og fra da av brukte hun all sin tid og alle sine krefter på å skape god kunst. Spesielt var hun opptatt av lysets virkning på fargene. Harriet var meget selvkritisk og tilbakeholdende, og først da hun var 62 år gammel, ble hennes første separatutstilling arrangert – ikke av henne selv, men av mannlige malervenner. Utstillingen vakte stor begeistring. Harriet ble en gammel dame, men arbeidsevnen og arbeidsgleden var til stede hele tiden. Hun mottok kunstnergasje og St. Olavs orden for sitt arbeid, og på 85-årsdagen ble det arrangert et stort fakkeltog til ære for henne.
« Tilbake