Du er her: Hovudsida  >  Hovuddel 1  >  Hovuddel 1  >  10 (Mennesket)
   
  TIL ELEVEN
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Mennesket

Sidan du var ganske liten, har du teikna menneske.
Dei aller første var truleg berre ein runding med prikkar
og strekar til ansikt. Etter kvart som du har utvikla deg,
har teikningane dine utvikla seg òg. Men no synest du
kanskje det er svært vanskeleg å teikne menneske?