Du er her: Hovudsida  >  Hovuddel 1  >  Hovuddel 1  >  9 (Arkitektur)
   
  TIL ELEVEN
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Arkitektur
Kva bygningar tenkjer du på i samband med London, Paris, New
York, Bergen og Oslo? Kva kan det ha å seie for ein stad å ha
kjende byggverk?

Kva slags hus byggjer dei i Japan, Hellas, India og Sverige? Kvifor
blir det ikkje bygd like hus overalt?

Kva for ein bygning på heimstaden din synest du er den finaste?
Kva for ein synest du er den styggaste? Kva er det som gjer at du
meiner dette?