Du er her: Hovedsiden  >  Hovuddel 1  >  Hovuddel 1  >  7 (Design)
   
  TIL ELEVEN
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Design

Se for deg disse gjenstandene: Klokka du har på armen, bilen,
telefonen, musikkanlegget ditt, vaskemaskinen, buksa du har på
deg, sofaen i stua og blomstervasen på bordet. Studer hals-
smykket på bildet til venstre.

Hva har disse gjenstandene til felles? Kanskje ikke så mye. Mater-
ialene er ulike, de brukes til ulike formål, de ser helt forskjellige ut.
Men det tingene har felles, er at noen har tenkt gjennom hvordan
de skal se ut. Noen har planlagt hvordan gjenstanden skal formes,
og hvilket materiale den skal lages i.

Det er ikke uten betydning for oss hvordan tingene vi har rundt
oss til daglig, er utformet. Gjennom utformingen virker tingene på
oss. Samtidig gir også vi ting mening eller verdi ved å like dem eller
forkaste dem, ved å stille oss likegyldig til dem eller ved å la dem
bli en del av vårt eget selvbilde. Er det ikke slik at du velger klokke
og klær ut fra hvordan du ønsker å bli oppfattet? Bilen er selvfølgelig
først og fremst et framkomstmiddel. Men kan en ikke signalisere mye
om personlighet og stil gjennom den bilen en kjører rundt i?