Du er her: Hovedsiden  >  Hovuddel 1  >  Hovuddel 1  >  3 (Perspektiv)
   
  TIL ELEVEN
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Perspektiv

Du ser alt rundt deg i perspektiv, og derfor vet du hva slags form
gjenstander har, og hvor de befinner seg i forhold til hverandre.
Du oppfatter virkeligheten tredimensjonalt. Men øynene dine kan
også oppfatte form og rom i en tegning på et flatt ark. For å kon-
struere slike tegninger trenger du noen teknikker.

Den italienske arkitekten Francesco Borromini (1599–1667) kunne
perspektivreglene og kunne leke med dem. På bildet på side 40 i
Akantus kan du se «narrekorridor» i Palazzo Spada i Roma. Når
vi ser på denne korridoren, lurer øynene våre oss. Vi tror at alle
søylene er like høye og står med like stor avstand fra hverandre.
Vi tror at taket også har jevn høyde. Dermed virker korridoren
svært lang, og statuen bakerst virker stor. Men slik er det ikke.
Borromini gjorde søylene og taket gradvis lavere innover i korridor-
en, og søylene ble plassert tettere og tettere sammen. Statuen, og
det den står på, er lavere enn du. På den måten lurer Borromini
oss til å tro at korridoren er mer enn fire ganger så lang som den
egentlig er (9 meter).