Du er her: Hovudsida  >  Hovuddel 1  >  Hovuddel 1  >  2 (Fargar)
   
  TIL ELEVEN
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Fargar

Fargar blir synlege gjennom eit sanseinntrykk, og ved hjelp av
alle sansane blir vi i stand til å registrere og oppleve omgivnad-
ene rundt oss. Tallause fargar og fargekombinasjonar treffer
oss som tryllestøv og tryllar fram ulike kjensler og stemningar.
Mange gonger både overraskar, provoserer og lurer dei oss.
Kanskje fargeopplevinga gir deg assosiasjonar til noko du har
sett eller erfart tidlegare?